Polisaharidi iz GANODERME LUCIDUM

Do danas je izolirano više od 200 polisaharida iz GANODERME LUCIDUM. Važnost polisaharida kao farmaceutika ima dugu povijest, a dobila je znatnu pažnju zadnjih godina. 

Provedene su i opsežne studije o sastojcima GANODERME LUCIDUM sa antitumorskim svojstvima, pogotovo polisaharidima. Za GANODERMU LUCIDUMje dokazano da može smanjiti širenje i potaknuti smrt stanica raka prostate i smanjiti staničnu invaziju karcinoma dojke. Osim antitumorskog, imaju i hipoglikemički efekt (snižavanje razine šećera u krvi), imunomodulirajuća svojstva, uključujući povećanje limfocitne proliferacije i produkciju antitijela. Antitumorska svojstva GANODERMI LUCIDUMdaje Β-glukan .

fb