Gljive- lijek od davnina

Najstariji pisani podatak o liječenju raznih bolesti pomoću gljiva potiče iz Indije 3000 godina pr. Kr. U Japanu je prije 2000 godina izdana knjiga ,,Shinnoh Honsohkyo” o liječenju pomoću gljiva. Nakon toga ustanovljen je pojam fungoterapija – znanost o liječenju ljekovitim gljivama.

Liječenje gljivama, njihovim ekstraktima, micelijem i prehranom gljivama u svrhu poboljšanja imuniteta s Dalekog istoka, prvenstveno Kine i Japana sve se više širi i zauzima sve veće značenje i u zapadnim zemljama. Ljekovita svojstva gljiva nisu otkriće samo modernog svijeta.

U Tirolu je pronađena ljudska mumija stara više od 5000 godina (tzv. Oetzi – ledeni čovjek), koji je sa sobom nosio dvije gljive – Piptoporus betulinus (brezina guba) i Fomes fomentarius (kresiva guba), a znanstvenici su se usuglasili da je gljivu Piptoporus betulinus nosio iz medicinskih razloga, dok za Fomes fometarius pretpostavljaju da ju je nosio u religijske svrhe. Prije farmaceutskog doba, ljudi koji su mogli koristiti biljke i gljive kao lijekove, bili su u stanju preživjeti bolesti koje su zadesile naš svijet i razmnožavali se.

fb