Zdravstvena vrijednost gljive G.lucidum potvrđena je brojnim znanstvenim istraživanjima

Ganoderma lucidum je dobar izvor bioaktivnih sastojaka poput antioksidansa fenola, karotenoida, flavonoida, askorbinske kiseline pri čemu su fenolni spojevi količinski najzastupljeniji. Osim toga, pronađene su i značajne količine nezasićenih masnih kiselina.


Fenolnim spojevima se pripisuju antioksidativna, antimikrobna, antiseptička, protuupalna i druga svojstva. Od ugljikohidrata sadrži 100 tipova polisaharida među kojima je β (1,3)- glukuronoglukan kojem se pripisuje jako antitumorno djelovanje. Za razliku od konvencionalnih antitumornih lijekova, ovi sastojci djeluju na način da aktiviraju različite imunološke odgovore u domaćinu i ne uzrokuju nikakva sustavna oštećenja organizma.


Aktivne tvari iz G. lucidum, osim antitumorskog djelovanja imaju i dodatne korisne efekte: olakšavaju podnošenje kirurških zahvata i ubrzavaju oporavak te olakšavaju podnošenje kemoterapije i sprečavaju njihove nuspojave.
Elementarna analiza G. lucidum otkrila je da sadrži  fosfor, silikate, sumpor, kalij, kalcij i magnezij kao glavne mineralne komponente. Željezo, bakar, mangan i stroncij također su nađeni u manjim količinama. Među vitaminima, koji imaju važnu ulogu u biokemijskim procesima, naročito su značajni vitamini B-kompleksa: tiamin (B1), pantotenska kiselina (B5), pirodoksin (B6), cijanokobalamin (B 12). Vitamin B5 – Pantotenska kiselina: važna za niz bitnih metaboličkih uloga u ljudskome tijelu, uključujući pomoć u proizvodnji hormona. Nalazimo je prirodno u gljivama. 


Prema jednom istraživanju utvrđeno je da G. lucidum sadrži 1.8% pepela, 26-28% ugljikohidrata, 3-5% neprerađenih masti, 59% neprerađenih vlakana te, 7-8% neprerađenih bjelančevina i širok spektar bioaktivnih molekula poput terpenoida, steroida, nukleotida i njihovih derivata, glikoproteina. 

fb