Ganoderma Lucidum- aktivni sastojci

Ganoderma lucidum sadrži više od 200 aktivnih sastojaka. Polisaharidi, peptidoglikani i triterpeni tri su glavna fiziološki aktivna sastojka, a njima se pridružuju i organski germanij te adenozin. Ovi aktivni spojevi imaju ključnu ulogu u podizanju ljudskog imunološkog sustava, kroz jačanje limfocita (najmanjih ćelija vezivnog tkiva koje imaju obrambenu ulogu tako što proizvode antitijela) i makrofaga (vrste leukocitnih stanica) važnih za otpornost stanica.

Osim organskog germanija, triterpeni i polisaharidi mogu poboljšati i sastav limfocita i makrofaga oslobađanjem faktora tumorske nekroze (TNF, grupe citokina koji mogu uzrokovati smrt stanica) i interferona koji pomažu imunološki odgovor tako što inhibiraju replikaciju virusa u stanici.Istraživanje je pokazalo da Ganoderma lucidum učinkovito povećava razinu alfa i gama interferona u ljudskom tijelu, neophodnih za daljnje jačanje i regulaciju imunološkog sustava.

fb